Organisatieadvies

Komt dit je bekend voor? Als management steek je veel energie in organisatieontwikkelingen. Je wilt medewerkers hier graag in meenemen, stimuleren, beïnvloeden en overtuigen. Toch lig je er soms wakker van. Hoe pak je het aan? Hoe krijg je ontwikkelingen geaccepteerd bij medewerkers en vraag je ook naar hun inbreng? En hoe borg je organisatiethema’s in de praktijk?

Het ondernemingsplan van een organisatie is de kapstok om dat wat je als organisatie wilt bereiken, in begrijpelijke taal te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Maar hoe geef je dat concreet en praktisch handen en voeten? Welke doelen wil je als organisatie bereiken en welke cultuur heb je daarbij voor ogen? Te vaak blijft het ondernemingsplan een abstract verhaal en worden de resultaten gevolgd door bestuurders, management, Raden van Commissarissen terwijl juist de medewerkers cruciaal zijn voor het te behalen resultaat en de ambassadeurs zijn voor het bedrijf.

Is je interesse gewekt? Dan kan Groeneveld Organisatieontwikkeling zeker iets voor je betekenen.

Groeneveld Organisatieontwikkeling geeft graag advies over

☀️Hoe organisaties hun ondernemingsplan concreet kunnen vertalen in een samenhangend organisatie- en personeelsbeleidsplan
☀️Hoe leidinggevenden in organisaties met een effectieve leiderschapsstijl medewerkers kunnen faciliteren
☀️Hoe organisaties om kunnen gaan met vraagstukken op het gebied van Arbeid & Organisatie & Gezondheid
☀️Hoe organisaties kunnen anticiperen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers waarbij Vitaliteit, Werkplezier en Werkvermogen sleutelwoorden zijn
☀️Hoe organisaties op een positieve en effectieve manier kunnen inzetten op een gewenste cultuurverandering
☀️Hoe organisaties de vertaalslag kunnen maken van het ondernemingsplan naar een bijpassend functionerings-, beoordelings- en beloningscyclus waarbij talenten en vaardigheden van medewerkers centraal staan