Management afschaffen?

Steeds meer ligt de rol van managers onder het vergrootglas. Een toenemend aantal organisaties saneert de managementlaag weg. Maar waarom? En met welk doel? Management is het besturen van een organisatie. Doel is het formuleren, regisseren en bereiken van de doelstellingen van de organisatie in een steeds meer veranderende omgeving. Niet onbelangrijk toch?

Is management “out” en zelfsturing “in”? Of is er juist behoefte aan minder management en meer leiderschap gericht op waarderend organiseren zoals krachten benutten en versterken, mensen positief waarderen, uitdagen en prikkelen om hun sterkste vaardigheden nadrukkelijk te benutten? En ligt de mooiste uitdaging niet in het afschaffen van afgebakende functies maar juist op waarderend organiseren van talenten?

Met andere woorden: is het afschaffen van management nut, noodzaak of trend?”